クロエ 財布

オークリー サングラス 人気

オークリー アウトレット

ニューバランス 人気

クロエ

VI HAR LANSERT NYE NETTSIDER I DAG GÅ INN PÅ WWW.OPPLEVVERDEN.NO

      Forsiden
      Ferie og event
      Fiskereiser
      Jaktreiser
      Safari og feriereiser
      Galleri
      Viltarter
      Betingelser
      Samarbeidspartnere
      Kontakt oss
      Om oss
      Pakkeforslag
 

Bestill
Motta vår nye katalog.
Trykk her!

Ønsker du deg en eksotisk og spennede drivjakt? Slutt å let, du har akkurat funnet den!
Ønsker du deg en fantastisk
drivjakt? Trykk her!
 


Lykkelig Afrika jeger, les mer...
En jaktdrøm blir realitet!
Se? Trykk her!

  
 

Les hvorfor du må se etter
RGF-medlemskap
her.

 

DISSE BØR DU IKKE REISE MED NÅ
http://reise.aftenbladet.no/reise/article4279390.ece 

 

Oppdaterte reiseråd fra
Utenriksdepartementet
http://www.landsider.no/

 

 Sjekk været i Afrika
 http://www.yr.no/

  Sansynligvis den beste
søkemotoren på nett
http://www.google.no/

 

 Her er flyselskapene du ikke
 bør fly med
http://e24.no/naeringsliv/verdens-10-versye-flyselskap/3932769

 

Se etter Reisegarantifondets logo: Ved markedsføring av pakketurer skal markedsfører ifølge pakkereiselovens § 3-1 opplyse at garanti er stilt samt garantistillers navn skal framgå. Informasjon om at garanti er stilt, kan gis ved å bruke fondets logo eller tekst <Medlem i Reisegarantifondet> i tilknytning til arrangørens navn 

BraVO Norge - intensjon: garanti for din tur

Reklamasjonsnemnda er opprettet med hjemmel i pakkereiseloven, og skal behandle klager mot alle som selger /produserer pakkereiser og som stiller den lovpålagte garantien til Reisegarantifondet.


SCI

NRFs medlemmer er i dag, etter regler nedfelt i foreningens vedtekter, forpliktet til å respektere Reklamasjonsnemnda for pakkereisers avgjørelse i tvister og klagesaker angående selskapsreiser/pakkereiser produsert av og/eller solgt via dem.  

  

 

   
 
                                   
                                   
                                   
                       
Reiseinformasjon:
De fleste reiser har utferdiget en reiseguide og kunden vil i god tid før avreise få utlevert 
en reiseguide eller annet relevant materiell som er aktuelt for den spesifikke reisen som 
kunden har bestilt. Denne kan inneholde forslag til pakkeliste, bagasjeforskrifter, 
informasjon om klimatiske forhold, fiskeutstyr, våpentransport, kalibervalg, bestemmelser for 
trofé og kjøttinnport, evt. vaksinasjoner, pass og visum etc. Det er kundens ansvar å gjøre 
seg kjent med denne informasjonen. De fleste gruppereiser har norsk reiseleder under oppholdet.

Bestilling og betaling:
Bestillingen er bindene når depositum er innbetalt. Depositum er fra 20-50% 
(avhengig av destinasjon) av prisen for reisen og forfaller 15 dager etter bestilling. 
Restansen forfaller i sin helhet 60 dager før avreise. Angivelse av delbetalinger og 
prosentsats angis på ordrebekreftelse. Ved bestilling etter intervall over, akkumuleres 
delbetalingene. I de turene hvor fly ikke er inkludert faktureres flybilletter separat. 
Kunden er ansvarlig for å kontrollere at reisebekreftelsen er i overensstemmelse med 
bestillingen. Med betaling av depositum aksepteres disse betingelsene. Overholdes ikke 
forfallsdatoer kan Reisearrangør annullere reisen. Hvis reskontro ikke er i balanse ved 
utreisetidspunkt har Reisearrangør intet ansvar for trofé, 
forsendelse eller andre hendelser som kan medføre kostnader.
Det påløper ett fakturagebyr på kr 90.- ved bstilling av flybiletter og kr 50.- ved øvrige 
fakturaer såsom opphold, trofeer etc.

Prisendringer:
Det tas forbehold om prisendring og at betingelsene kan endres uten forutgående varsel. 
Eventuelle oppdateringer av betingelser publiseres på nettsiden under menypunktet Betingelser. 
Dette kan være endringer i valuta, transportkostnader, gebyrer og skatter.Prisendringer som 
gir en avvik på 3% eller mer kan medføre pristillegg.

Transport:
Bestilte flybilletter kan normalt ikke endres eller kanselleres. Hvis kunden ønsker å endre 
eller kanslere og dette aksepteres og/eller det påløper endringsgebyr eller kostnader i 
forbindelse med endring eller kansellering, er kunden ansvarlig for kostnadene. Avvik fra 
flyselskapenes bagasjerestriksjoner mht overvekt etc er kundens ansvar (praktiske 
opplysninger om dette følger i reiseguiden/reisemateriell som følger hver enkelt reise). 
Det er normalt inkludert 20kilo bagasje (innsjekket bagasje)og 10kilo håndbagasje i 
flybillettprisen. Bagasje som våpen og ammunisjon er underlagt strenge restriksjoner og 
disse kan endres uten varsel fra transportør og myndigheter. Kostnader for frakt av bagasje 
utover det som er inkludert i flybilletten må betales av den reisende. Der tap, skade eller 
mangler (f.eks forsinkelser, overbooking, kanseleringer, tap av bagasje e.l) av ting- og 
personskade oppstår i forbindelse med transport,går erstatningsreglene i transportrettslig 
særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven eller i Reisearrangør’s 
betingelser. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for følgeskader som forårsakes av 
flyselskapet eller myndigheter.

Opphold og aktivitet:
Spesifikasjon vedrørende oppholdet er beskrevet i hver enkelt reise/destinasjon. Under 
innkvartering er det normalt ikke benyttet enkeltrom med mindre dette er beskrevet. Ønskes 
enkeltrom ekstrautgiftene dekkes av den reisende hvis enkeltrom er tilgjengelig. Mat og 
alkoholfri drikke er normalt inkludert under hele reisen. På flyet er det flyselskapets mat 
som er tilgjengelig og på destinasjonen er det guiden eller kokken som er ansvarlig for 
maten. Under mellomlanding,bakketransport og eventuelle overnatting mellom flyreise og 
destinasjonen må normalt mat dekkes av den reisende. Tillegg for spesialdiett kan forkomme. 
Alkohol er ikke inkludert under oppholdet. 
Enkelte destinasjoner/myndigheter/aktiviteter kan ha krav til aksept og signering av avtale 
som presiserer risiko eller begrensning av erstatning. For ting- og personskade under 
utøvelse av aktiviteter på destinasjon har arrangør intet ansvar og det anbefales det sterkt 
å ha en god reiseforsikring.
 
Trofé og troféavgifter:
Troféavgift betales med det aktuelle lands valuta på reisemålet hvis annet ikke er beskrevet 
(i de fleste tilfeller med kontanter) hvis ikke kreditt er avtalt eller spesifisert på 
forhånd. Unntatt er jaktreiser hvor det er angitt at troféavgift er inklusive i prisen for 
reisen. Påskutt og skadet vilt regnes som felt vilt. Kunden kan selv velge om trofébehandling 
skal utføres i landet hvor jakten utøves eller i Norge. Hvis ferskt trofé og/eller kjøtt skal 
importeres til Norge har kunden et eget selvstendig ansvar for å kjenne til reglene for import 
og søknader i forbindelse med importen. Kunden er ansvarlig for å kontrollere at 
arbeidsbeskrivelse og omfang er i overensstemmelse med kundens ønsker hos preparant. 
Trofé etter feltmessig preparering er alltid kundens ansvar. Reisearrangøren kan være 
behjelpelig med videre transport, og preparering etter skriftlig avtale. Troféet fraktes da 
til Reisearrangørs forretningsadresse i Norge 
eller iht avtalen.

Avbestilling:
Ved avbestilling mer enn 240 dager før avreise tilbakebetales det innbetalte beløp med fradrag 
av kr 2.500,- i gebyr for avbestilling under forutsetning at det ikke er påløpt kostnader fra 
underleverandører. Ved avbestilling mindre enn 240 dager før avreise, men mer enn 180 dager før 
avreise avregnes påløpte kostnader som flybilletter, servicehonorar etc. Ved avbestilling 
mindre enn 180 dager før avreise, er det ingen refusjon. Dette forutsetter imidlertid at kunden 
har bestilt en standard pakkereise. Hvis kunden ikke benytter seg av fasiliteter eller avbryter 
en reise vil det ikke refunderes for ikke utførte ytelser Eller plutselig sykdom eller død som 
rammer eller forhindrer gjennomføringen av arrangementet, helt eller delvis.

Avvik:
Kunden må påpeke eventuelle uregelmessigheter til Reisearrangør’s representant på stedet 
umiddelbart slik at tiltak kan iverksettes. Ved alvorlige avvik som kan resultere i erstatning,
avviket dokumenteres skriftlig til vår representant på destinasjonen. Reklamasjon må 
fremsettes skriftlig ovenfor Reisearrangør innen 7 dager etter avsluttet tur. Det kan ikke 
fremmes krav om erstatning mot Reisearrangør ved mangler eller omstendigheter på arrangementet 
som skyldes f.eks tredjepart eller værforhold og som arrangøren eller våre samarbeidspartnere 
med vanlig varsomhet ikke kunne forutsett, unngått eller avverget ved avtalens inngåelse. 
Verneting er på Reisearrangørs poststed (forretningsadresse). Hvis kunden har tegnet seg for 
reise-/avbestillingsforsikring gjennom f.eks. Reisearrangør, vil det være forsikringsavtalens 
betingelser som gjelder. Det tas forbehold om force majeure.

Rettigheter:
Alle bilder, lyd- eller filmopptak (trykk, elektroniske o.l.) tatt av Reisearrangør eller av 
personer engasjert av Reisearrangør,har Reisearrangør eksklusive rettigheter til å publisere i 
markedsføringsformål. Enhver annen kopiering eller publisering av dette materiell av tredjepart 
er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Reisearrangør.

Unntatt i ALLE priser:
• Alkohol
• Tips til guider/betjening.
• Avbestillings-/reiseforsikring.
• Preparering og hjemtransport av jakt- eller fisketrofé.
• Gebyr for eventuell visumsøknad, våpenlisens, våpenutførsel eller våpeninnførsel.
 
  Antall besøkende:   174753
  Sist oppdatert:   04.06.2013
     

Våre destinasjoner:


Sør-Afrika
http://no.wikipedia.org/wiki/
Sør-Afrik
aBotswana
http://no.wikipedia.org/wiki/
BotswanaMosambik
http://no.wikipedia.org/wiki/
MosambikNamibia
http://no.wikipedia.org/wiki/
Namibia
Tanzania
http://no.wikipedia.org/wiki/
TanzaniaTunisia
http://no.wikipedia.org/wiki/
tunisiaNew Zealand
http://no.wikipedia.org/wiki/
New_zealand

Flagg
Zimbabwe
http://no.wikipedia.org/wiki/
Zimbabwe

Det kappverdiske flagget
Kapp Verde
http://nn.wikipedia.org/wiki/
Kapp_Verde

Flagg
Zambia
http://no.wikipedia.org/wiki/
Zambia

 Kenya
Kenya
http://no.wikipedia.org/

  
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
http://en.wikipedia.org/

  
UGANDA
 http://en.wikipedia.org/